Splošni pogoji poslovanja | weorc.app

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLATFORME WeOrc

Trenutna verzija – te splošni pogoji poslovanja so veljavni in učinkujejo od 17. 1. 2023.

1. UVOD

1.1. O PODJETJU

  • WEORC, obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, d.o.o.
    Zagorica 5
    1292, Ig
  • Matična št.: 8643403000
  • Davčna št.: 39088529
  • e-mail: info@weorc.si

1.2. SKLENITEV POGODBE

Z uporabo katerihkoli delov spletne platforme, se registrirani uporabniki strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja.

Šteje se, da je pogodba med strankama sklenjena, v trenutku ko se uporabnik registrira na spletno platformo.

V primeru, da se uporabnik, ne strinja s splošnimi pogoji poslovanja, mu ponudnik ne more zagotavljati storitve.

Spletna platforma je trenutno v beta verziji. Uporabnik se zaveda, da s strinjanjem s temi splošnimi pogoji uporablja spletno platformo WeOrc – 'as is' – takšna kot je.

Ponudnik zato vse morebitne uporabnike, poziva k doslednemu prebiranju teh splošnih pogojev, v katerih lahko najde pomembne informacije glede uporabe in delovanja spletne platforme.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@weorc.si

Uporabnik je pred uporabo spletne platforme dolžan prebrati te splošne pogoje poslovanja, strinjanje z njimi predstavlja zavezujočo pogodbo med ponudnikom in uporabnikom storitev.

WeOrc d.o.o., si pridržuje pravico, do spremembe splošnih pogojev poslovanja, v katerem koli trenutku delovanja spletne platforme.

1.3. POMEN IZRAZOV

V tem delu so obrazloženi vsi izrazi, ki se uporabljajo skozi celotne splošne pogoje poslovanja ali nanašajo na eno izmed strank v pogodbi.

SPP – splošni pogoji poslovanja

WeOrc – je ponudnik spletne platforme, izrazi kot so ( mi, naši, ponudnik,..) se nanašajo na WeOrc d.o.o.

Uporabnik – je vsaka fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika. Izraz uporabnik in izrazi kot so (vi, vaši, uporabnik), se nanašajo na fizične, ki imajo registriran profil na platformi.

Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

2. PLATFORMA

Spletna platforma je namenjena povezovanju delodajalcev, delavcev in strank. Namen platforme je sklenitev kroga med tremi subjekti in vzpostaviti komunikacijski kanal za pretok informacij med navedenimi subjekti.

Zaposleni si lahko z zbranimi ocenami in komentarji širijo svoje kompetence in izboljšujejo zaposlitvene možnosti. Delodajalci pa imajo dostop do kvalitetne preverjene delovne sile, izberejo med najboljšimi deloiskalci in zgradijo dobro ime v okolju deloiskalcev.

2.1. UPORABA PLATFORME

Uporaba platforme je namenjena vsem poslovno sposobnim osebam, kot tudi omejeno poslovnim osebam, ki imajo izrecno dovoljenje njihovega zakonitega zastopnika. Uporaba platforme je namenjena vsem osebam, ki so dopolnilne 18 let, kot tudi osebam ki so stare 15 let in imajo izrecno dovoljenje svojega zakonitega zastopnika.

V primeru, uporabe platforme s strani poslovno nesposobne osebe, se šteje, da ima potrebno dovoljenje. Če pride do ugotovitve, da oseba uporablja platformo brez dovoljenja, si WeOrc pridržuje pravico, da tako osebo nemudoma in brez predhodnega obvestila izbriše.

3. STORITVE PLATFORME

Za dobro delovanje in uporabniško izkušnjo je pomembno, da uporabniki navedete svoje resnične in pravilne osebne podatke ob registraciji, zato si pridružujemo pravico do izbrisa uporabniških računov oseb, ki so navedle neresnične ali netočne podatke ob prijavi.

3.1. REGISTRACIJA ZA FIZIČNE OSEBE

Podatki, ki jih potrebujemo za registracijo so; ime, priimek in e-naslov.

Mogoče se je registrirati tudi z vašim osebnim Google računom. Po zaključeni registraciji, boste na osebni e-mail prejeli sporočilo z linkom s katerim potrdite vašo registracijo.

Nadaljujete na prijavo v vaš osebni profil, kjer lahko urejate vaše osebne podatke, določite ali iščete zaposlitev ali želite biti vidni na trgu delavcev, nastavite osebno fotografijo, ipd.

S prijavo v vaš profil lahko v njem preverjate prejete ocene in mnenja, ki so vam jih oddali drugi, ocenite druge uporabnike platforme (ne svojih sodelavcev), krepite svoje kompetence in urejate osnovne nastavitve svojega profila.

4. FUNKCIJE PLATFORME

V tem poglavju so podrobneje razčlenjene funkcije platforme za fizične osebe ter razložena uporaba vsake posebej.

Vpogled v profil posameznikovega javnega profila, ki je na vpogled tudi neregistriranim osebam.

Spremljanje analitike za fizične osebe, kjer lahko posamezniki spremljajo svojo statistiko in prejete komentarje.

Ocene – ta možnost je na voljo vsem registriranim uporabnikom. Posamezniki, ki oddajo oceno drugim uporabnikom glede na 4 kriterije ' prijaznost, komunikativnost, urejenost, znanje'. Ocene variirajo od 1-5. V primeru najnižje ocene, platforma od vas zahteva argumentacijo vaše odločitve. Osebi, ki jo ocenjujete lahko tudi napišete komentar ki podkrepi vašo odločitev ocene. Posamezni osebi lahko oceno oddate vsakih 30 dni. Posameznik, ki se mu zdi prejeta ocena nesorazmerna, nepravična ali pa je komentar žaljiv ima možnost izbrati gumb prijave, s katerim pošlje obrazloženo sporočilo upravljalcu platforme. Upravljalec nadalje zadevo razišče in v primeru ugotovitve kršitve splošnih pogojev poslovanja ukrepa skladno z SPP.

4.1. POMOČ UPORABNIKOM

V primeru, da ste pozabili svoje geslo ga lahko ponastavite z klikom na gumb 'pozabljeno geslo', kjer vnesete svoj e-mail naslov in poslali vam bomo novega.

V kolikor, sporočila ne prejmete v roku 10ih minut in ga ni v nobeni mapi, se obrnite na našo tehnično pomoč preko e-maila: info@weorc.si. Za zadostno varnost gesla, morate poskrbeti sami. WeOrc ne odgovarja v primeru za izgube podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske, strojne opreme ali v primeru neznanja uporabnika.

4.2. DELOVANJE PLATFORME

Platforma je na voljo vsem novim in obstoječim uporabnikom 24ur na dan 7 dni v tednu. Izjemoma je lahko nedostopna v primeru nadgradnje ali nepredvidenih dogodkov višje sile.

Platformo trenutno uporabljate v beta verziji, kar pomeni, da obstaja verjetnost nepravilnega delovanja nekaterih storitev, zato se vam vnaprej opravičujemo za morebitne nevšečnosti in vas hkrati pozivamo, da nam nedelovanje funkcij tudi ažurno sporočite. O zaključku beta obdobja vas bomo predhodno obvestili. V času beta obdobja, si WeOrc pridržuje pravico do sprememb funkcionalnosti in/ali vključitev plačljivih vsebin.

5. PRAVILA UPORABE

Vsak uporabnik platforme WeOrc, je dolžan le to uporabljati pravično in strpno do drugih uporabnikov in v obsegu namena za katerega je bila ustvarjena.

Za prejem ocen in komentarjev, mora uporabnik naložiti svojo osebno fotografijo, s katero potrjuje svojo identiteto.

Uporabnike pozivamo, da so pri oddaji ocen posameznikom objektivni, naj vsako oceno poskusijo utemeljiti z razločnim in spoštljivim jezikom. Izrecno je prepovedano uporabljati jezik, ki bi bil nestrpen, diskriminatoren, žaljiv, sovražen do drugih, zaradi njihovega verskega, spolnega ali katerega drugega prepričanja.

Nosilec platforme si pridržuje pravico, da vse komentarje, ki niso v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja izbriše.

V primeru zaznave uporabniških računov, ki kršijo te splošne pogoje uporabe, Vas pozivamo, da le te nemudoma prijavite našemu centru za pomoč uporabnikom na e-mail naslovu: info@weorc.si ali znotraj platforme.

5.1. NAMEN UPORABE

Platforma je izključno namenjena delojemalcem, da si izboljšajo zaposlitvene zmožnosti in zberejo svojo izkušnje na enem mestu. Namenjena je tudi delodajalcem kjer lahko spremljajo zadovoljstvo svojih zaposlenih.

Z uporabo platforme, se uporabnik zavezuje k zakonski in namenski uporabi platforme, ter spoštovanju teh splošnih pogojev poslovanja. V primeru kršitev si WeOrc pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila izbriše uporabniške profile posameznikov, ki to kršijo.

5.2. SANKCIJE ZA KRŠITVE

V primeru, da bodo naši moderatorji zaznali ali bili obveščeni o profilih, ki imajo žaljivo vsebino, so neresnični, ocenjujejo nepošteno, uporabljajo platformo izven njenega namena, lahko takšne profile zamrznejo oziroma jih izbrišejo.

Neprimerne, žaljive, neresnične komentarje ocen oddanih na profilih posameznikov se lahko sankcionira z zamrznitvijo oziroma izbrisom profila.

V primeru zamrznitve uporabniškega računa se moderator odloči po prostem preudarku za koliko časa bo le ta trajala.

5.3. PREPOVED PONOVNE REGISTRACIJE E-MAILA

Osebe, ki jim WeOrc izbriše dostop do uporabe, nimajo pravice do ponovne registracije z istim elektronskim naslovom 1 leto.

6. PRAVNO OBVESTILO

Vsa besedilna in fotografska vsebina na spletni strani in platformi WeOrc, je intelektualna lastnina kot tudi avtorska pravica podjetja WeOrc d.o.o. Vsakršna predeleva, objava, reklamiranje, razmnoževanje vsebin s spletne strani je v lasti družbe in ni dovoljena brez izrecnega dovoljenja njenega lastnika.

S sklenitvijo pogodbe med uporabnikom in podjetjem, uporabnik ne pridobi nobenih avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine, ki bi mu omogočale uporabo le teh.

Z registracijo uporabnik pridobi omejeno pravico do uporabe platforme, ki jo izvaja z namenom opredeljenim v teh splošnih pogojih poslovanja.

WeOrc si pridržuje pravico da zoper uporabnika naperi kakršnekoli pravne zahtevke in/ali sproži postopke za zavarovanje svojih pravic in povračilo škode, ki bi nastala zaradi kršitve pravic avtorskega prava in/ali intelektualne lastnine.

6.1. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran https://www.weorc.si in spletna platforma, ter vse vsebine, ki so na njih objavljene, so last podjetja WeOrc d.o.o.

Spletna stran in platfroma se uporabljata 'takšna kot je', pri čemer WeOrc d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pojavijo ob morebitnem nedelovanju platforme ali napakah zaradi njene uporabe oziroma uporabe, ki se ne šteje za uporabo v njenem namenu.

6.2. UPORABA SPLETNE STRANI IN SPLETNE PLATFORME

Vsebina, ki jo uporabniki naložijo na svoj uporabniški račun, je njihova last. WeOrc ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki nalagajo na svoje profile, lahko pa odstrani uporabniški račun, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Uporabniki sami, skladno z dobro vero in poštenjem skrbijo, da je naložena vsebina skladna s splošnimi pogoji poslovanja.

6.4. SPLOŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upoštevajoč omejitve odgovornosti predstavljene v teh splošnih pogojih, Ponudnik dodatno pojasnjuje kot sledi spodaj. V kolikor se odločite za uporabo Platforme, soglašate, da ste to storili prostovoljno in nase prevzeli vsakršno tveganje. Uporaba Platforme je na lastno odgovornost, Platforma je na voljo ̋takšna kot je ̋, brez kakršnekoli garancije, neposredne ali posredne. Vse omejitve odgovornosti, opredeljene v tem poglavju ali kjerkoli v teh splošnih pogojih, veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Ponudnik ne jamči za delovanje Platforme, prav tako ne garantira, da bo Platforma delovala brez napak, brez virusov ali kakršnekoli virusom podobne škodljive programske opreme. Prav tako Ponudnik ne jamči, da so informacije, objavljene na spletni strani, točne in celovite. Ponudnik ne jamči za kakršnokoli škodo, vključno z, a ne omejeno na: direktno, indirektno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala oz. izvirala iz uporabe Platforme.

Ponudnik omogoča tudi sodelovanje drugih Uporabnikov pri ustvarjanju vsebine, ki je na voljo na Platformi. Ponudnik ne pregleduje in nadzoruje vsebine teh Uporabnikov. Vsak Uporabnik pa ima možnost prijaviti neustrezno vsebino drugega Uporabnika.

Uporabnik je seznanjen s tem, da je profil na Platformi javen. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi Uporabniku lahko nastala zaradi dostopa do njegovega profila s strani javnosti. Uporabnik svoj profil uporablja na lastno odgovornost.

Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe Platforme, ne glede na to ali informacije pridejo s strani Ponudnika ali s strani tretje osebe.

7. ZAKLJUČNE DOLOČBE

Sklenitev pogodbe – pogodba med strankama je sklenjena, ko se uporabnik prvič registrira na platformo, v trenutku registracije se je dolžan ravnati po teh splošnih pogojih poslovanja.

Ničnost določb – v primeru ničnosti dela ali celotne določbe, se šteje le ta določba za nično in neveljavno. Ostali del splošnih pogojev poslovanja, pa ostajajo veljavni v celoti.

Poslovna sposobnost uporabnikov – za uporabnike spletne platforme, se domneva, da imajo popolno poslovno sposobnost oziroma potrebno soglasje skrbnika.

Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja – z uporabo platforme, uporabniki zagotavljajo, da so prebrali te splošne pogoje poslovanja in se z njimi strinjajo.

Mirno reševanje sporov – v primeru sporov med strankama, si obe prizadevata to rešiti na miren način, v primeru neuspeha, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavno pravo – pravo, ki se uporabi v primeru sporov med strankama, je veljavno pravo Republike Slovenije.

Višja sila – v primeru, dogodkov, ki so nepredvidljivi in neprepričljivi WeOrc d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom spletne platforme.

Sprememba splošnih pogojev poslovanja – WeOrc d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, brez predhodnega obvestila uporabnikov.